Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
FKTK Klientu Skola FKTK Klientu Skola
Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana

Šāda apdrošināšana garantē Taviem tuviniekiem noteiktu finansiālo atbalstu Tavas nāves gadījumā, kā arī dod iespēju pašam sev uzkrāt līdzekļus.

Kas ir jāzin?Kas ir dzīvības apdrošināšana?

Kas ir dzīvības apdrošināšana?

Dzīvības apdrošināšana ir pakalpojums, kuru piedāvā licencētas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības par noteiktu vienreizēju iemaksu jeb apdrošināšanas prēmiju vai regulārām iemaksām noteiktā laika periodā, garantējot Tev noteiktas summas uzkrāšanu un izmaksu noteiktos apstākļos vai termiņā, par kādu esat vienojušies noslēgtajā līgumā.

Pamata dzīvības apdrošināšanas pakalpojums garantē Tavai ģimenei vai citiem tuviniekiem tikai noteiktu finansiālu atbalstu Tavas nāves gadījumā, taču dzīvības apdrošināšanai var būt vairāki veidi:

  • ja vēlies, lai Tavi tuvinieki būtu materiāli pasargāti Tavas nāves gadījumā un lai, piemēram, Tavas kredītsaistības nekļūtu par apgrūtinājumu visai ģimenei, tad Tev piemērota būs dzīvības termiņapdrošināšana, kas dod iespēju, maksājot tagad nelielas iemaksas, nodrošināt Tavai ģimenei materiālu atbalstu tad, kad, iespējams, tas būs visvairāk nepieciešams;

  • ja Tavos plānos ietilpst nodoms uzkrāt kapitālu, tad piemērotākā programma ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu, jo šī apdrošināšanas programma apvienos abas funkcijas - veiks Tavas naudas uzkrājumu, kā arī nodrošinās materiālu atbalstu tuviniekiem Tavas nāves gadījumā, tādējādi apdrošinātās personas ģimene būs finansiāli aizsargāta ne tikai uzkrājuma perioda beigās, bet jau no tā veidošanas pirmās dienas;

  • ja vēlies, lai Tavas vecumdienas būtu finansiāli nodrošinātas, līdz mūža galam Tev garantējot privātu pensiju papildus valsts pensijai, tad Tev piemērota būs  privātās pensijas apdrošināšana, kuras mērķis ir privātās pensijas uzkrājuma veidošana, lai nodrošinātu vēlamo pensiju vecumdienās noteiktā laika periodā.

Kas ir jāzina?

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt jebkurā valūtā, un iemaksu lielums un biežums var tikt mainīts atbilstoši apdrošināšanas līgumā noteiktajai kārtībai.

Izvēloties dzīvības apdrošināšanu, apdrošinātājs Tev var pieprasīt medicīniskās apskates slēdzienu, turklāt medicīniskā apskate jāveic apdrošinātāja norādītajā medicīnas iestādē, un šādā gadījumā apdrošinātājs sedz visus medicīniskās apskates izdevumus.

Apdrošināšanas pieteikuma iesniegšana apdrošinātājam neuzliek Tev pienākumu obligāti noslēgt līgumu.

Apdrošināšana stājas spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā dienā, bet ne agrāk kā pēc pirmās apdrošināšanas prēmijas samaksas, ja vien līgumā nav paredzēta cita spēkā stāšanās kārtība.

Uzkrājošajā apdrošināšanā Tava gaidāmā apdrošināšanas atlīdzība ir atkarīga no iemaksu apjoma un uzkrāšanas perioda - jo agrāk tiek noslēgts līgums, jo lielāku kapitālu Tu spēsi uzkrāt.

Slēdzot līgumu, uzreiz vēlams norādīt personu, kura saņems apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu Tavas nāves gadījumā. Ja labuma guvējs nav norādīts, tad atlīdzību izmaksā personai, kuras tiesības to saņemt nosaka Latvijas Republikas likumi.

Ja esi vienojies par brīvo iemaksu grafiku, tad Tev ir iespēja pielāgot apdrošināšanas līgumu savas dzīves situācijām, piemēram, lai varētu veikt lielākus vai mazākus maksājumus vai arī izlaist tos, nav jāveic līguma pārslēgšana.

Slēdzot apdrošināšanas līgumu ar garantēto ienesīgumu, tiek noteikti uzkrājuma garantētie peļņas procenti, kurus pieskaita uzkrājumam katru mēnesi, tādējādi darbojas princips, ka pieaug procenti no procentiem.

Papildus garantētajiem peļņas procentiem Tev var piedāvāt arī papildu peļņas procentus. Tos aprēķina katra gada sākumā no uzkrātās summas. Šo procentu lielums ir atkarīgs no apdrošināšanas sabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gada laikā, un tos nosaka apdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai valde.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atmaksās daļu Tava nodokļa maksājuma par apdrošinātājam iemaksāto dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju, nepārsniedz 10% no Tava gada apliekamā ienākuma, ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts vismaz uz 10 gadiem, bet precīzāk par Tavu situāciju konsultāciju sniegs VID speciālisti, piemēram, šeit: Par nodokļa atmaksu.