FKTK Klientu Skola FKTK Klientu Skola
Overdrafts / Kredītlīnija

Overdrafts / Kredītlīnija

Tas ir bankas īstermiņa aizdevums kontā, kurā tiek ieskaitīta Tava darba alga, jo overdrafts ir samērots ar Tavas algas lielumu.

Kas ir jāzin?Kas ir overdrafts / kredītlīnija?

Tavs overdrafta limits tiek noteikts, ņemot vērā Tavus regulāros ienākumus (ja alga netiek pārskaitīta uz banku, kurā Tu vēlies saņemt overdraftu, Tev būs jāiesniedz algas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem), esošās kredītsaistības, kā arī Tavu kredītvēsturi; 

banka, piešķirot Tev overdraftu, sev ietur vienreizēju naudas resursu sagādes maksu, kuras apmērs ir atkarīgs no konkrētās bankas cenrāža (vidēji no 1% līdz 1.5 % no overdrafta limita, bet minimālā maksa ir 14 eiro), Tava overdrafta lieluma un jūsu parakstītā līguma;

papildus banka var piemērot fiksēto gada maksu par overdrafta limita izmantošanu saskaņā ar bankas cenrādi (parasti ap 7-10 eiro);

katru mēnesi datumā, kuru Tu esi izvēlējies, Tev ir bankai jāmaksā procenti par iztērēto overdrafta daļu, kas tiek aprēķināti par faktisko dienu skaitu un iztērēto summu;

ja overdrafts netiek izmantots, bet ir tikai "drošības spilvens" Tavā kontā, tad nekādi mēneša procenti par to nav jāmaksā;

Tev ir iespēja palielināt (ja to atļauj Tavi ienākumi), samazināt vai atteikties no Tev piešķirtā overdrafta limita, vēršoties jebkurā bankas filiālē un aizpildot attiecīgu iesniegumu, bet jārēķinās, ka, palielinot overdraftu, banka var pieprasīt ienākumus apliecinošus dokumentus;

ja, mainot darbavietu, Tava alga tiek pārskaitīta uz citu banku vai ir zaudēts darbs vai arī darba samaksa ir būtiski samazināta, banka, izvērtējot šos riskus un saskaņā ar līgumu var nolemt samazināt Tev pieejamā overdrafta limitu vai prasīt to atdot priekšlaikus, nepagarinot tā termiņu;

gadījumā, ja esi piešķirtā overdrafta limita daļu iztērējis un banka ir samazinājusi Tavu limitu, jārēķinās, ka starpību starp savulaik piešķirto limitu un no jauna piešķirto limitu banka kopā ar ikmēneša procentiem dzēsīs no Tavas kārtējās darba algas tās iemaksas dienā;

savukārt gadījumā, ja overdrafta līgums netiek pagarināts, bet viss overdrafts ir iztērēts un brīvo līdzekļu šobrīd nav, nāksies ar banku vienoties, kādā veidā, pārformējot šo aizdevumu, un cik ilgā laikā Tu varēsi to atdot, bet jārēķinās, ka tas jau būs jauns pakalpojums ar citiem nosacījumiem un, iespējams, vēl augstākiem procentiem.